Преместване на офис Пловдив, считано от 01.09.2014 г.

Офиси и банкомати

Уважаеми клиенти,

Считано от 01.09.2014г. офис Пловдив на ТОКУДА БАНК АД от ул.”Иван Вазов” № 25 се премества на нов адрес бул. „Христо Ботев” № 91.
тел.: (032) 625 167
email: plovdiv.office@tcebank.com