Преференция при откриване на сметки от граждани на Украйна

Продукти и услуги

В израз на солидарност и подкрепа към гражданите на Украйна, Токуда Банк им предлага преференция в таксата при откриване на сметка.

Съгласно действащата тарифа, Банката събира такса от 50 лв. за предварително проучване, разглеждане на документи и становище относно приемане/отказ за обслужване на всички чуждестранни лица. 

Считано от 18.03.2022 г., тази такса няма да се прилага за украински граждани, които желаят да станат клиенти на Токуда Банк.

Всички останали изисквания и условия за откриване и поддържане на сметка на чуждестранно лице остават без промяна.