От 01.02.2017 г. Токуда банк АД ще предоставя на своите клиенти Платежна сметка за основни операции

Продукти и услуги

От 01.02.2017 г. Токуда банк АД ще предоставя на своите клиенти Платежна сметка за основни операции.

Платежната сметка за основни операции (ПСОО) – е платежна сметка за съхранение на пари в левове (BGN) и предоставяне на услуги по чл.73т от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС).

Съгласно чл.73 от ЗПУПС по ПСОО сметка могат да се извършват следните операции:

  • внасяне на средства по платежна сметка;
  • теглене на пари в брой;
  • изпълнение на следните платежни операции в рамките на Европейския съюз:
  1. директни дебити;
  2. платежни операции, извършвани чрез платежна карта, включително плащания чрез интернет;
  3. кредитни преводи когато са налични или чрез системите за интернет банкиране на Токуда Банк АД.

За информация моля посетете нашите клонове в страната.