Парични преводи чрез Системата Ria

Продукти и услуги

Уважаеми клиенти,

С грижа за Вашите ежедневни нужди от банкиране ТОКУДА БАНК АД ви уведомява, че считано от 19-ти Януари стартира услугата по изплащане на парични преводи, получени в офисите на Банката по Системата Ria. 
Услугата се предлага въз основа на Споразумение с Ria Financial Services – част от Euronet Worldwide Inc.- третата по големина компания в света за парични преводи, предоставяща услугите си чрез собствена мрежа от над 240 000 локации в над 135 държави, в т.ч.: Германия, Италия, Испания, САЩ, Канада, Великобритания, Ирландия, Франция, Швейцария, Швеция, Холандия, Румъния, Австралия, Украйна, Русия, Молдова, Кипър и др.

Услугата се ползва при следните основни характеристики:

  1. Валута на преводите: Щатски долари (USD) и Евро (EUR);
  2. Максимална сума: USD / EUR 2 500,00;
  3. Комисиона: без разноски за получателите; 
  4. Изплащане на преводите: Изплащането на преводите се извършва в брой, във валутата на превода, на гишетата на всеки от офисите на Токуда Банк АД. По желание на получателя, преводът може да бъде изплатен в брой, в български лева, по обявените търговски курсове на Токуда Банк АД в момента на изплащането или отнесен по сметка на получателя в Банката;
  5. Срок за наличност на превода: Неизплатените преводи се анулират 21 дни след датата на издаването им;
  6. Срок на изплащане: Преводите са разполагаеми за изплащане след не повече от 10 минути от момента на изпращането им и в рамките на работното време за клиенти на офисите на Токуда Банк АД;
  7. Условия за изплащане: Преводите се изплащат на получателите след представяне на валиден документ за самоличност и посочване на верен персонален идентификационен номер (ПИН) на превода.