Считано от 04.11.2019 г. Банката ще прилага нова Тарифа за таксите и комисионите

Продукти и услуги Финанси

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че считано от 04.11.2019 г. Банката ще прилага нова Тарифа за таксите и комисионите за физически лица и Тарифа за таксите и комисионите за юридически лица и еднолични търговци.