Оповестяване за второ тримесечие на 2023 г. относно Регламент (ЕС) 2017/575 и (ЕС) 2017/576

Финанси

Отчет: 2023 година
Отчетен период: 01.04.2023 – 30.06.2023 г. 

Съгласно изискванията на Делегиран регламент (ЕС) 2017/575 и Делегиран регламент (ЕС) 2017/576 по отношение на данните, които трябва да бъдат публикувани от местата за изпълнение относно качеството на изпълнение на сделките и по отношение на регулаторните технически стандарти за публикуване, „Токуда Банк“ АД следва да оповести в срок до 30 септември 2023 г. информация свързана с изискванията на посочените регламенти.
Повече информация в Сделки с финансови инструменти.