Оповестяване по Регламент (ЕС) 2017/575 и Регламент (ЕС) 2017/576 на четвърто тримесечие на 2019г.

Финанси

Отчет: 2019 година

Отчетен период: 01.10.2019 – 31.12.2019г.

Съгласно изискванията на Делегиран регламент (ЕС) 2017/575 и Делегиран регламент (ЕС) 2017/576 по отношение на данните, които трябва да бъдат публикувани от местата за изпълнение относно качеството на изпълнение на сделките и по отношение на регулаторните технически стандарти за публикуване, „Токуда Банк“ АД следва да оповести в срок до 31 март 2020г. информация свързана с изискванията на посочените регламенти. Документа за качване е с дата 16.03.2020.

Повече информация в Сделки с финансови инструменти.