Оповестяване по отношение на Регламент (ЕС) 2017/575 и Регламент (ЕС) 2017/576 за Q1 на 2024 г.

Продукти и услуги

Отчет: 2024 година

Отчетен период: 01.01.2024 – 31.03.2024 г.

Съгласно изискванията на Делегиран регламент (ЕС) 2017/575 и Делегиран регламент (ЕС) 2017/576 по отношение на данните, които трябва да бъдат публикувани от местата за изпълнение относно качеството на изпълнение на сделките и по отношение на регулаторните технически стандарти за публикуване, „Токуда Банк“ АД следва да оповести в срок до 30 юни 2024 г. информация, свързана с изискванията на посочените регламенти.

Повече информация в Сделки с финансови инструменти.