Oфис София с адрес бул. Княз Александър Дондуков 5 преустановява работата си с клиенти

Офиси и банкомати

Уважаеми клиенти,

Във връзка с реорганизация на офисната мрежа на ТОКУДА БАНК АД, считано от 10.08.2020 г. (понеделник) офис София с адрес: гр. София, бул. Княз Александър Дондуков №5 преустановява работата си с клиенти.

След тази дата, Вашето банково обслужване ще продължи в най-удобния за Вас офис на Банката в град София и страната, както и през електронния канал на Банката, нашето интернет банкиране, което може безплатно да заявите за ползване във всеки офис. Адресите на офисите в град София са следните:

  • Офис Централно Управление, ул. „Георг Вашингтон“ №21, тел: (02) 460 67 20
  • Офис Македония, ул. „Алабин“ № 1 (в сградата на „Телус Тауър“), тел: (02) 460 67 30
  • Офис София Хемус, бул. „Черни връх“ № 31 (в сградата на хотел Хемус), тел: (02) 460 67 40
  • ИРМ Агенция по вписванията, бул. „ Шипченски проход“ №43, тел: (02) 460 28 26
  • Офис Токуда Болница, бул. „Н. Вапцаров“ №51Б, тел.: (02) 403 49 57

Адресите на всички офиси на Банката в страната са налични на интернет страницата на ТОКУДА БАНК АД.

Благодарим на всички настоящи клиенти, за разбирането и доверието!

ТОКУДА БАНК АД