Общ регламент относно защитата на данните (GDPR)

Продукти и услуги Сигурност

От 25 май 2018 г. се прилага Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). Извлечение от Политиката на „Токуда Банк“ АД за защита на личните данни може да намерите в страница Поверителност. Във връзка с влизането в сила на Общия регламент за защита на личните данни 2016/679 GDPR, Ви уведомяваме, че Банката е изменила общите условия за платежни услуги, които са налични на официалния сайт на Токуда Банк АД.