Нова Тарифа за физически лица и юридически лица

Продукти и услуги

Уважаеми клиенти, Уведомяваме ви, че считано от 28 май 2019 година Банката ще прилага нова Тарифа за таксите и комисионите за физически лица и Тарифа за таксите и комисионите за юридически лица и еднолични търговци.