Нова Политика за изпълнение на клиентски нареждания на Токуда Банк АД като ИП

Продукти и услуги

Уведомяваме Ви, че считано от 09.12.2020г. Банката е приела нова Политика за изпълнение на клиентски нареждания като ИП.

За повече информация: https://www.tokudabank.bg/bg/dokumenti/tarifi-uslovia/#investitsionno-posrednichestvo