ИРМ Агенция по вписванията, гр.Варна

Офиси и банкомати

Уважаеми клиенти,

С настоящото бихме искали да ви информираме, че с решение на Управителния съвет на ТОКУДА БАНК АД, считано от 16.07.2018 г. ИРМ АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА - ВАРНА се премества на партера в същата сграда.

В тази връзка бихме искали да ви уведомим, че на 13.07.2018 г. (петък) офисът на банката на настоящия адрес ще работи с клиенти до 13.00 часа.

Надяваме се да продължим да бъдем в тясно сътрудничество и на НОВАТА ЛОКАЦИЯ, където се стремим да бъдем удобни, ефективни, с нова визия и с грижа за клиента!