Годишно приключване на 2016 г.

Продукти и услуги Офиси и банкомати

Уважаеми Клиенти,

Във връзка с годишното приключване, бихме искали да Ви уведомим за работното време на Банката и начина на приемане и обработка на левови и валутни преводи.

Молим при планиране на вашите бизнес ангажименти, с оглед нормалното приключване на последния работен ден за годината, да имате предвид, че на 30.12.2016 г. (петък) офисите на Банката ще обслужват клиенти от 8:30 до 12:30 часа.

Приемане и обработка на левови и валутни преводи:

Валутни преводи:

Краен час за приемане на валутни плащания за обработка на 30.12.2016 г. 

  • на хартиен носител – 12:30ч.
  • наредени по електронен канал – 12:30 ч.

Стандартният вальор за изпълнение на валутните плащания, ще бъде:

  • на 30.12. 2016 г.- вальор 03.01.2017 г. за входящи и спот вальор 04.01.2017 за изходящи преводи.

Левови преводи:

Краен час на приемане на клиентски плащания с вальор 30.12.2016 г.:

  • на хартиен носител за изпълнение чрез БИСЕРА и РИНГС – 12:30 ч.
  • електронно наредени преводи за изпълнение чрез БИСЕРА и РИНГС – 12:30 ч.
  • вътрешнобанкови преводни нареждания на хартиен носител за обработка в същия работен ден – 12:30 ч.
  • наредените по електронен път вътрешнобанкови преводи за обработка в същия работен ден – 12:30 ч.

Всички преводи, наредени след посочените часове ще бъдат изпълнени на 03.01.2017 г.

С уважение,
ТОКУДА БАНК АД