Годишно приключване на 2015 г.

Продукти и услуги Офиси и банкомати

Уважаеми Клиенти,

Във връзка с годишното приключване, бихме искали да Ви уведомим за работното време на банката и начина на приемане и обработка на левови и валутни преводи.
Молим при планиране на вашите бизнес ангажименти, с оглед нормалното приключване на последния работен ден за годината, да имате предвид, че на 30.12.2015 г. (сряда) офисите на банката ще обслужват клиенти от 8:30 до 12:30 часа.

Приемане и обработка на левови и валутни преводи:
Валутни преводи: 
Краен час за приемане на валутни плащания за обработка на 30.12.2015 г. 

  • на хартиен носител - 12.30ч.
  • наредени по електронен канал - 12.30 ч. 

Стандартният вальор за изпълнение на валутните плащания, ще бъде:

  • на 30.12. 2015 г.- вальор 05.01.2016 г. 

Левови преводи: 
Краен час на приемане на клиентски плащания с вальор 30.12.2015 г.:

  • на хартиен носител за изпълнение чрез БИСЕРА и РИНГС - 12.30 ч. . 
  • електронно наредени преводи за изпълнение чрeз БИСЕРА и РИНГС - 12.30 ч. 
  • вътрешнобанкови преводни нареждания на хартиен носител за обработка в същия работен ден - 12.30 ч.
  • наредените по електронен път вътрешнобанкови преводи за обработка в същия работен ден - 12.30 ч. 

Всички преводи, наредени след посочените часове ще бъдат изпълнени на 04.01.2016 г.

С уважение,
ТОКУДА БАНК АД