Актуализирани Правила за категоризация на клиентите на Токуда Банк АД като ИП

Продукти и услуги

Уведомяваме Ви, че считано от 09.12.2020 г. Банката е приела е актуализирала Правилата за категоризация на клиентите като ИП.

За повече информация https://www.tokudabank.bg/bg/dokumenti/tarifi-uslovia/#investitsionno-posrednichestvo