Детски влог Токуда Детство мое

Депозит в левове (BGN), евро (EUR) или щатски долари (USD) с висока доходност на името на непълнолетни и малолетни лица (ненавършили 18-годишна възраст).

Условия

Висока доходност

Възможност за довнасяне

Сигурност за бъдещето