Документарни инкаса

Документарното инкасо е инструмент за разплащане, при който има по-малки банкови разноски спрямо тези по акредитив, но и съответно по-ниска степен на сигурност от неплащане.

Инкасото представлява обработване на финансови или търговски документи в съответствие с получените инструкции от банката на износителя, и предаването им срещу заплащане или акцепт от вносителя.

Предимства

За вносителя

  • Инкасото подпомага вносителя да минимизира риска от това, износителят да не изпълни условията на доставката.
  • При инкасо по внос, вносителят може да прегледа получените документи преди плащане.
  • По-ниски разходи спрямо тези за импортен акредитив.

За износителя

  • Предлагат сигурност на износителя, че документите ще бъдат предадени на вносителя при плащане или акцепт.
  • По-ниски разходи спрямо тези за експортен акредитив.

Условия