Акредитиви

Документарният акредитив е един от най-сигурните инструменти за разплащане в международната търговия при внос и износ на стоки.

Акредитивът е задължение на издаващата банка да плати на износителя от името на вносителя при редовно предявяване на документите, посочени в акредитива.

Предимства

За вносителя

  • Документарният акредитив подпомага вносителя да минимизира риска, износителят да не достави стоката.
  • Гарантира, че плащането ще се извърши при представяне на документи, потвърждаващи товаренето.
  • Дава възможност на вносителя да структурира плащането съгласно договора и нуждите.
  • Показва платежоспособност и възможност вносителят да договори по-добри условия в бъдеще.

За износителя

  • Гарантира плащане при редовно представяне на документи.
  • Минимизира производствения риск, в случай че купувача анулира или промени поръчката.
  • Възможност да се структурира доставката в съответствие с интересите на износителя.
  • Вносителя може да направи искове относно получената стока извън акредитива, което гарантира на износителя, че ще получи цялата сума на доставената стока без допълнителни удръжки.

Условия