Валутен калкулатор

24 Юли 2014 
Изчисли Основен лихвен процент (ОЛП)

КРЕДИТЕН КАЛКУЛАТОР

(без ограничение)
(от 1 до 300 месеца)
(от 1 до 100%)

ПРЕСМЕТНИ СТОЙНОСТТА

LIBOR и EURIBOR 3M

За дата: 23.7.2014
LIBOR 3M: 0,2326 EURIBOR 3M: 0,204

НОВИНИ
  • Mastercard
  • Токуда Болница - София
  • Токуда Здравноосигурителен Фонд АД
  • Токуда Брокер
  • Гея Турс

Услуги >> Разплащания >> За физически лица

Валутни преводи "Юнистрийм"

Изпращане и получаване на експресни преводи в USD и EUR за физически лица.

Какво представлява системата “Юнистрийм”?

Услугата се предоставя от м. юни 2004г. във всички офиси и ИРМ на Токуда Банк АД – единствена банка- агент на Системата за България.

Системата "Юнистрийм" е международна, междубанкова система за изпращане и получаване на експресни валутни преводи в ЩД или Евро на стойност до ЩД 2.500,00 или Евро 2.500,00, по нареждане на физически лица: резиденти или чуждестранни граждани, специалисти, работещи в България, туристи, посещаващи страната и други.

Системата е собствен продукт, разработен и внедрен от руската банка Uniastrum Bank, Moscow през м. декември 2001г. В началото на 2007 г., след 5 годишно успешно развитие, услугата става основна дейност на новосформираната дъщерна банка Unistream Commercial Bank, Moscow.

По системата "Юнистрим" се извършват повече от 15 000 превода среднодневно.

Сумата на наредения превод и дължимите комисионни се внасят в брой и отнасят в Токуда Банк АД по специална сметка на наредителя на превода като получените преводи се изплащат също в брой, с откриване на специални текущи разплащателни сметки на съответните лица.

Токуда Банк АД събира за откриване и поддържане на сметките за разплащания чрез системата „Юнистрийм” годишна комисионна в размер на 2 лв.

Обработката на получените и издадени преводи се извършва съгласно Общите условия на Токуда банк АД за нареждане и получаване на парични преводи чрез системата Юнистрийм (линк).

Кои са банките, участвуващи в системата "Юнистрийм"?

Системата разполага с повече от 1800 пункта за предоставяне на услугата в Русия, над 8 500 пункта в останалите страни от бившия Съветски съюз и повече от 60 000 пункта в останалия свят, разположени на територията на следните 57 страни:

  • Републики на бившия Съветски Съюз: Армения, Беларус, Естония, Грузия, Казахстан, Киргизстан, Латвия, Литва, Молдова, Русия, Таджикистан, Украйна и Узбекистан.
  • Други държави: Англия, Белгия, България, Виетнам, Гърция, Дания, Индия, Израел, Испания, Италия, Йордания, Камерун, Канада, Катар, Кипър, Китай, Мароко, Монголия, Непал, Нава Зенландия, ОАЕ, Пакистан, Полша, Румъния, САЩ, Сирия, Турция, Филипините, Франция, Холандия, Чехия, Шри-Ланка и Южна Корея.
  • Системата непрекъснато се разширява, така че актуализациите ще бъдат отразявани текущо.
Каква е цената на услугата ?

Цената на предлаганата услуга е значително по-ниска от цените на подобни разплащателни системи, предлагани от други банки в страната като Western Union, Money Gram и др.

Всички банкови комисиони в размер на 1,5% до 2,5% от сумата на превода (в зависимост от дестинацията) се внасят предварително в брой от Наредителя на превода заедно със сумата на превода при депозиране на нареждането в банката Агент.

Получателят на превода получава в брой чистата сума на наредения превод.

Aктуална информация за агентите на системата в различните държави и съответните им комисиони, както и актуалния статус на всеки превод може да бъде намерена на интернет страницата на Unistream Bank, Moscow: /link:

http://www.unistream.ru/transfers/advantages.php

За допълнителна информация или ползване на услугата, се обърнете към служителите на Банката в ЦУ, офисите или ИРМ – агенти на Системата “ UniStream”.

Документи свързани с Валутни преводи "Юнистрийм"