Валутен калкулатор

24 Април 2014 
Изчисли Основен лихвен процент (ОЛП)

КРЕДИТЕН КАЛКУЛАТОР

(без ограничение)
(от 1 до 300 месеца)
(от 1 до 100%)

ПРЕСМЕТНИ СТОЙНОСТТА

LIBOR и EURIBOR 3M

За дата: 23.4.2014
LIBOR 3M: 0,22875 EURIBOR 3M: 0,329

 • Mastercard
 • Токуда Болница - София
 • Токуда Здравноосигурителен Фонд АД
 • Токуда Брокер
 • Гея Турс

НИЕ ГАРАНТИРАМЕ

КАЧЕСТВО,
КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ,
КОРЕКТНОСТ

“Токуда Банк” АД е част от
икономическата група Tokushukai Medical
Corporation, Japan, чийто основател и
собственик е д-р Торао Токуда.

НОВИНИ

 • Закриване на офис Враца
  17 Април 2014 УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ Ръководството на Токуда Банк АД, Ви уведомява, че с решение на Управителния съвет, считано от 12,30 часа на 10.06.2014 год. се закрива и затваря офиса на Банката с адрес: ул.”Иванка Ботева” №8, гр.Враца.Всички Ваши сметки, откри
 • Новина
  14 Април 2014 Токуда Банк АД, сключи на 14.04.2014г., час: 10:57 сделка на извън регулиран пазар (OTC), със следните параметри: - Вид финансови инструменти: акции - Публична компания: Адванс Терафонд АДСИЦ - Борсов код: 6А6 - ISIN: BG1100025052 - 127 065 бр. акции