Валутен калкулатор

24 Юли 2014 
Изчисли Основен лихвен процент (ОЛП)

КРЕДИТЕН КАЛКУЛАТОР

(без ограничение)
(от 1 до 300 месеца)
(от 1 до 100%)

ПРЕСМЕТНИ СТОЙНОСТТА

LIBOR и EURIBOR 3M

За дата: 24.7.2014
LIBOR 3M: 0,2341 EURIBOR 3M: 0,206

 • Mastercard
 • Токуда Болница - София
 • Токуда Здравноосигурителен Фонд АД
 • Токуда Брокер
 • Гея Турс

НИЕ ГАРАНТИРАМЕ

КАЧЕСТВО,
КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ,
КОРЕКТНОСТ

“Токуда Банк” АД е част от
икономическата група Tokushukai Medical
Corporation, Japan, чийто основател и
собственик е д-р Торао Токуда.

НОВИНИ

 • Новина
  10 Юли 2014 Токуда Банк АД, сключи на 10.07.2014г., час: 11:07 сделкa на извън регулиран пазар (OTC), със следните параметри: - Вид финансови инструменти: акции - Публична компания: Адванс Терафонд АДСИЦ - Борсов код: 6А6 - ISIN: BG1100025052 - 127 065 бр. акции
 • Новина
  08 Юли 2014 Токуда Банк АД, сключи на 08.07.2014г., час: 14:04 и 14:05 сделки на извън регулиран пазар (OTC), със следните параметри:1 сделка - Вид финансови инструменти: акции - Публична компания: Адванс Терафонд АДСИЦ - Борсов код: 6А6 - ISIN: BG1100025052 - 9