Експерт кредитиране физически лица /офисна мрежа/, град София

 • Валидна от 16 септември 2023
 • Валидна до 18 октомври 2023
 • Структурно звено: Кредитиране на физически лица
 • Град: София

Ние сме Токуда Банк - гъвкава и компактна банка, която в работата си комбинира източните традиции и западните тенденции. Нашите принципи са прозрачност, яснота и коректност. Токуда Банк е собственост на японската компания „Токушукай Инкорпорейтед“ и вече 27 години е част от динамично развиващия се банков сектор в България. Като отговорен работодател ние се стараем да осигуряваме на нашите служители възможности за реализация и развитие в добра работна среда и приятелски настроен екип.

Търсим опитен, амбициозен и проактивен човек за нашия екип в град София на свободната позиция Експерт кредитиране физически лица /офисна мрежа/ 

На тази длъжност ще очакваме:

 • Експертно консултиране на клиенти – в т.ч. привличане на нови клиенти и обслужване на съществуващ портфейл;
 • Да проучвате потребностите на клиентите от финансиране и да им предлагате подходящи кредитни и други банкови продукти и услуги – потребителски и жилищни кредити, кредитни карти и др;
 • Да събирате необходимата информация от клиентите с цел изготвяне на кредитно предложение
 • Да извършвате анализ и оценка на кредитоспособността на кредитоискателя, да изготвяте и представяте кредитно предложение до Кредитния съвет
 • Да извършвате дейности във връзка с отпускане, администриране и управление на кредитите във вашия кредитен портфейл
 • Да отговаряте за мониторинг на съществуващия кредитния портфейл на офиса
 • Да отговаряте за изпълнението на поставените цели


Ако Вие имате:

 • Висше икономическо образование
 • Минимум 2 години професионален опит в банка в областта на кредитирането на физически лица
 • Способност за привличане и задържане на клиенти, отлични презентационни и продажбени умения
 • Мотивация за постигане на резултати
 • Умение за работа в екип
 • Владеене на английски език на работно ниво – писмено и говоримо
 • Много добра компютърна грамотност


Ние предоставяме:

 • Конкурентно фиксирано възнаграждение и допълнителни бонуси в зависимост от индивидуалните резултати
 • Възможности за изява и професионално развитие
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Преференциални условия при ползване на банкови услуги и продукти
 • Отстъпки при закупуването на спортна карта и пакети за почивка
 • Предимството да работите за гъвкав и коректен работодател


Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете Вашата автобиография. Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю. Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.