Регионален мениджър корпоративно банкиране в град Видин

 • Валидна от 01 ноември 2023
 • Валидна до 01 декември 2023
 • Структурно звено: Корпоративно банкиране
 • Град: Видин

Ние сме Токуда Банк - гъвкава и компактна банка, която в работата си комбинира източните традиции и западните тенденции. Нашите принципи са прозрачност, яснота и коректност. Токуда Банк е собственост на японската компания „Токушукай Инкорпорейтед“ и вече 27 години е част от динамично развиващия се банков сектор в България. Като отговорен работодател ние се стараем да осигуряваме на нашите служители възможности за реализация и развитие в добра работна среда и приятелски настроен екип.

Търсим опитен, амбициозен и проактивен човек за нашия екип в гр. Видин на свободната позиция Регионален мениджър корпоративно банкиране 

Отговорности:

 • Активно привличане на нови кредитни и некредитни фирмени клиенти
 • Обслужване и развиване на съществуващия кредитен портфейл от фирмени клиенти на офиса
 • Поддържане на активен контакт с клиентите, отлично познаване на техния бизнес и нужди, с цел професионално консултиране и предлагане на допълнителни банкови продукти и услуги
 • Изпълнение на поставените бизнес цели на офиса
 • Набиране на необходимата документация, изготвяне и представяне пред компетентните органи на Банката на кредитни предложения и анализи във връзка с нови кредитни сделки и/или предоговаряне на условия по съществуващи такива
 • Подготвяне на кредитни договори и друга необходима документация
 • Поддържане на електронните кредитни досиета на клиентите


Ако Вие имате:

 • Висше икономическо образование
 • Предишен опит в кредитиране/финансово консултиране на бизнес клиенти – минимум 3 години
 • Способност за привличане и задържане на клиенти, добри презентационни и продажбени умения
 • Познания в кредитния анализ, анализа на финансови отчети, регулаторната рамка
 • Мотивация за постигане на резултати
 • Умение за работа в екип
 • Владеене на английски език на работно ниво
 • Добра компютърна грамотност


Ние предоставяме:

 • Конкурентно фиксирано възнаграждение и допълнителни бонуси в зависимост от индивидуалните резултати
 • Възможности за изява и професионално развитие
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Преференциални условия при ползване на банкови услуги и продукти
 • Отстъпки при закупуването на спортна карта и пакети за почивка
 • Предимството да работите за гъвкав и коректен работодател


Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете Вашата автобиография. Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю. Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.