Експерт кредитиране физически лица за град Видин

 • Валидна от 06 май 2024
 • Валидна до 06 юни 2024
 • Структурно звено: Корпоративно банкиране
 • Град: Видин

Ние сме Токуда Банк - гъвкава и компактна банка, която в работата си комбинира източните традиции и западните тенденции. Нашите принципи са прозрачност, яснота и коректност. Токуда Банк е собственост на японската компания „Токушукай Инкорпорейтед“ и вече 29 години е част от динамично развиващия се банков сектор в България. Като отговорен работодател ние се стараем да осигуряваме на нашите служители възможности за реализация и развитие в добра работна среда и приятелски настроен екип.
Ако вие сте отговорен и инициативен човек, проявявате грижа и внимание към клиентите и колегите си и желаете да постигате високи цели, не бихте ли поискали да станете част от нас?

Експерт кредитиране физически лица за гр. Видин

На тази длъжност ще очакваме да:

 • отговаряте за активното търсене и привличане на нови клиенти, както и за обслужване на съществуващ кредитен портфейл
 • проучвате потребностите на клиентите от финансиране и им предлагате подходящите кредитни и други банкови продукти и услуги – потребителски и жилищни кредити, кредитни карти и др.
 • консултирате клиентите и предлагате подходящия продукт, съобразно техните нуждите
 • събирате необходимата информация от клиентите с цел изготвяне на кредитно предложение
 • извършвате анализ и оценка на кредитоспособността на кредитоискателя, да изготвяте и представяте кредитно предложение до Кредитния съвет
 • извършвате дейности във връзка с отпускане, администриране и управление на кредитите във вашия кредитен портфейл
 • отговаряте за мониторинг на съществуващия кредитния портфейл на офиса
 • отговаряте за изпълнението на поставените цели

Ако Вие имате:

 • Висше икономическо образование
 • Минимум 2 години професионален опит в банка в областта на кредитирането на физически лица
 • Способност за привличане и задържане на клиенти, отлични презентационни и продажбени умения
 • Мотивация за постигане на резултати
 • Умение за работа в екип
 • Владеене на английски език на работно ниво – писмено и говоримо
 • Много добра компютърна грамотност

Ние предоставяме:

 • Въвеждащо обучение и ориентация
 • Работа на трудов договор с фиксирано възнаграждение и допълнителни бонуси в зависимост от индивидуалните резултати
 • Възможности за изява и професионално развитие
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Ваучери за храна
 • Допълнителни дни платен годишен отпуск
 • Преференциални условия при ползване на банкови услуги и продукти
 • Отстъпки при закупуването на спортна карта и пакети за почивка
 • Предимството да работите за гъвкав и коректен работодател

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете Вашата автобиография. Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю. Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.