Услуги към Агенция по вписванията

Токуда Банк предлага преференциална такса за вноска на каса от трето лице по сметка на Агенция по вписванията Имотен Регистър, Регистър Булстат и Търговски Регистър.

Описание

"Токуда Банк" АД предлага преференциална такса за вноска на каса от трето лице по сметка на:

  • Агенция по вписванията Имотен Регистър
  • Агенция по вписванията Регистър Булстат
  • Агенция по вписванията Търговски Регистър

Към настоящия момент, таксата е на стойност 3,00 лв., независимо от размера на внесената сума

Условия

Можете да се възползвате от посочените преференциални условия, като посетите всеки удобен за Вас офис на "Токуда Банк" в страната, както и двата офиса на банката в София и Варна, които са в непосредствена близост до Агенция по вписванията:

  • гр. София, бул. Шипченски проход № 43
  • гр. Варна, бул. Осми приморски полк № 54