Услуги към Агенция по вписванията

Токуда Банк предлага преференциална такса за вноска на каса от трето лице по сметка на Агенция по вписванията Имотен Регистър, Регистър Булстат и Търговски Регистър.

Услуги към Агенция по вписванията

„Токуда Банк“ АД предлага преференциална такса за вноска на каса от трето лице по сметка на:

  • Агенция по вписванията Имотен Регистър
  • Агенция по вписванията Регистър Булстат
  • Агенция по вписванията Търговски Регистър 

Към настоящия момент, таксата е на стойност 3,00 лв., независимо от размера на внесената сумата. 

Можете да се възползвате от посочените преференциални условия, като посетите всеки удобен за Вас офис на „Токуда банк“  в страната, както и двата офиса на Банката в София и Варна, които са в непосредствена близост до Агенция по вписванията:

  • гр.София, бул. „Шипченски проход“ 43
  • гр.Варна, бул. „Осми приморски полк“ 54

 

Независимо от размера на внесената сума

Такса 3.00 лв.