Овърдрафт със залог на работна заплата

Овърдрафтът, обезпечен с вземане по работна заплата и с превод на заплата по сметка в банката, Ви предоставя допълнителни средства, които са винаги на разположение при гъвкави условия до предварително договорен лимит.

Изпратете запитване

Условия

Размер

До 1 нетна работна заплата

Валута

Лева

Срок на кредита

До 1 година

Предимства

 • Прозрачно ценообразуване – фиксиран лихвен процент на годишна база.
 • Кредит без такса за кандидатстване.
 • Плащате лихва само върху използваната сума.
 • Възможност за револвиране.
 • Продажба на чист продукт - без съпътстващи продажби на пакети от допълнителни услуги, които са свързани с допълнителни ежемесечни разходи.
 • Ясно дефиниране на компонентите, включени в ГПР по кредита.
 • Кредит без такса за предсрочно погасяване.

Изисквания

 • Трудов стаж на Кредитоискателя при настоящ работодател минимум 6 месеца.
 • Кредитоискателят да получава регулярни доходи, които могат да бъдат доказани.
 • Кредитоискателят да е редовен платец по настоящите си кредити.
 • Възраст на кредитоискателя при изтичане срока на кредита не повече от 65 години.

Кандидатстване

В офис на банката

Обсъдете сделката с наш консултант. Попълнете Искане за кредит и подгответе необходимите документи.

Онлайн запитване

Попълнете онлайн формата за запитване и наш консултант ще се свърже с Вас.

 • Копие от личната карта на Кредитоискателя.
 • Декларация за свързани лица - по образец на банката, ако е приложимо.

За поръчителите по кредита се представят:

 • Копия от личните карти.
 • Формуляр по образец за гражданско състояние и кредитни задължения на поръчителя.