Ипотечен кредит за покупка на нежилищен имот

Искате да закупите имот и търсите финансиране? Възползвайте се от промоционалните условия, валидни до 31.08.2022 г., по нашия ипотечен кредит за покупка на нежилищен имот или рефинансиране на такъв кредит от друга банка.

Изпратете запитване

Условия

Размер

До 85% от пазарната стойност

Валута

Лева и евро

Срок на кредита

До 20 години

Изисквания

 • Трудов стаж на кредитоискателя при настоящ работодател минимум 6 месеца.
 • Кредитоискателят да получава регулярни доходи, които могат да бъдат доказани.
 • Да сте редовен платец по настоящите ви кредити.
 • Първа по ред ипотека върху недвижимия имот, служещ за обезпечение.
 • Възраст на кредитоискателя при изтичане срока на кредита не повече от 65 години.
 • Кредитоискатели, които към края на срока на кредита ще бъдат на възраст над 65 години, трябва да отговарят на следните допълнителни условия:
  • Да осигурят съдлъжник по кредита, който да бъде на възраст над 18 години в момента на кандидатстване за кредита и под 65 години към крайния срок на кредита.
  • Остатъчната сума на кредита при навършване на 65 години от кредитоискателя да бъде не повече от 35% от индивидуалната оценка на обезпечението.

Кандидатстване

В офис на банката

Обсъдете сделката с наш консултант. Попълнете Искане за кредит и подгответе необходимите документи.

Онлайн запитване

Попълнете онлайн формата за запитване и наш консултант ще се свърже с Вас.

 • Копие от личната карта на кредитоискателя.
 • Документи, удостоверяващи собствеността върху имота, предлаган като обезпечение.
 • Оценка на същия имот, извършена от сертифициран оценител. Разходите за оценката на имота са за сметка на Кредитоискателя.
 • Декларация за свързани лица - по образец на банката, ако е приложимо.
 • Искане за кредит - по образец на банката.