Дебитна карта Maestro за пенсионери с овърдрафт

Дебитна карта Маестро за пенсионери е с атрактивно олихвяване и овърдрафт „Трета възможност“.

Предназначена e за клиенти физически лица-пенсионери за получаване на пенсия по разплащателна сметка с банкова дебитна карта Маестро и с възможност за овърдрафт в размер на една месечна пожизнена пенсия.

Изпратете запитване

Условия

Валута на сметката

Лева

Срок на валидност на картата

48 месеца

Неснижаем остатък

5 лв.

 • Без такси и комисиони за теглене на суми от банкомат на банката и Уникредит Булбанк АД.
 • Безплатно активиране на Пакет за автоматично плащане на битови сметки – без такси за регистрация и годишна поддръжка.
 • Лесен достъп до средствата по Вашата сметка, по всяко време на денонощието.
 • Възможност да се разплащате сигурно в интернет, като ползвате услугата "3D Сигурност на карти".
 • Възможност за допълнителни средства по сметката към картата Ви под формата на овърдрафт кредит.
 • Максимална степен на защита при ползване на картата осигурена, чрез чип технология от най-ново поколение.
 • Можете да получавате преводи по свързаната с картата Ви сметка от други банки в страната и чужбина.
 • По Ваше искане можете да издадете допълнителна/и карта/и на близки или членове на семейството Ви, като следите извършените с тях трансакции и движението по Вашата сметка.
 • Възможност да ограничите достъпа на картата/ите само в страната, както и да определите индивидуални лимити за ползване на средствата от сметката Ви.

Изисквания

 • Да сте български гражданин.
 • Да получавате пожизнена пенсия: лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, безсрочна пенсия за инвалидност или лична пенсия за особени заслуги.

Издаване

В офис на банката

Посетете офис на банката и заявете Вашата нова карта.

Онлайн запитване

Попълнете онлайн формата за запитване и наш консултант ще се свърже с Вас.

Допълнителни възможности

Плащане на битови сметки

Можете да заплащате своите комунални, абонаментни и други задължения на банкомат, в интернет на адрес www.epay.bg или чрез допълнителната услуга Електронни битови сметки – автоматично разплащане на задължения.

SMS известяване

Препоръчваме Ви да се възползвате от услугата SMS известяване за извършени трансакции в страната и чужбина. С нея си осигурявате допълнителна сигурност и информация за извършените, чрез картата Ви плащания.

Сигурни плащания в интернет - 3DS сигурност на карти

С участие в Програмата на Mastercard SecureCode за ползване на 3DS код за сигурни плащания в интернет се осигурява допълнителна сигурност при плащания с дебитните и кредитни карти, издавани от Токуда банк АД в сайтовете за електронна търговия при търговци, участващи в програмата.

Сега, допълнително, по-високо ниво на сигурност при плащания в интернет

С цел осигуряване на още по-висока степен на защита и сигурност на Вашите картови плащания в интернет и в изпълнение на разпоредбите на българското законодателство и Директива (ЕС) 2015/2366 за платежни услуги, Токуда Банк АД автоматично ще регистрира всяка платежна карта за допълнително ниво на сигурност.

Ползването на Програмата 3DS за сигурни плащания в интернет се осигурява, чрез ползване на две пароли:

 • Статична, постоянна парола за потвърждаване на картови плащания в интернет.
 • Динамична еднократна парола, доставяна до Вас чрез СМС по време на извършване на транзакция в интернет.

Комбинацията от тези два пароли Ви осигурява още по-високо ниво сигурност на платежните операции, извършвани с карта в интернет.

За да промените своята статична парола, използвайте линка https://3ds.borica.bg/TDABK

ВАЖНО: Линкът е в сила за статична парола, получена в ПИН плик и статична парола, която вече знаете и ползвате, но бихте искали да промените

За повече информация моля, запознайте се с ръководството.

Онлайн банкиране


Услугата Интернет банкиране е защитена и надеждна система, достъпна по всяко време и място, на Ваше разположение 24 часа в денонощието. 

Научете повече