Банкова карта Mastercard ДЗЕН за пенсионери

Банкова карта Мastercard ДЗЕН за пенсионери е с атрактивно олихвяване и овърдрафт „Трета възможност“.

Предназначена e за клиенти физически лица-пенсионери за получаване на пенсия по разплащателна сметка с банкова карта Mastercard ДЗЕН и с възможност за овърдрафт в размер на една месечна пожизнена пенсия.

Изпратете запитване

Условия

Валута на сметката

Лева

Срок на валидност на картата

24 месеца

Неснижаем остатък

5 лв.

 • Преференциална такса за теглене на суми от банкомат на Токуда Банк АД и Уникредит Булбанк АД.
 • Безплатно активиране на Пакет за автоматично плащане на битови сметки – без такси за регистрация и годишна поддръжка.
 • Лесен достъп до средствата по Вашата сметка, по всяко време на денонощието.
 • Възможност да се разплащате сигурно в интернет, като ползвате услуга "3D Сигурност на карти" или биометрия след регистрация в приложението на Борика АД B-Trust.
 • Възможност за допълнителни средства по сметката към картата Ви под формата на овърдрафт кредит.
 • Максимална степен на защита при ползване на картата осигурена, чрез чип технология от най-ново поколение.
 • Можете да получавате преводи по свързаната с картата Ви сметка от други банки в страната и чужбина.
 • По Ваше искане можете да издадете допълнителна/и карта/и на близки или членове на семейството Ви, като следите извършените с тях трансакции и движението по Вашата сметка.
 • Възможност да ограничите достъпа на картата/ите само в страната, както и да определите индивидуални лимити за ползване на средствата от сметката Ви.

Изисквания

 • Да сте български гражданин.
 • Да получавате пожизнена пенсия: лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, безсрочна пенсия за инвалидност или лична пенсия за особени заслуги.

Издаване

В офис на банката

Посетете офис на банката и заявете Вашата нова карта.

Онлайн запитване

Попълнете онлайн формата за запитване и наш консултант ще се свърже с Вас.

Допълнителни възможности

Плащане на битови сметки

Можете да заплащате своите комунални, абонаментни и други задължения на банкомат, в интернет на адрес www.epay.bg или чрез допълнителната услуга Електронни битови сметки – автоматично разплащане на задължения.

SMS известяване

Препоръчваме Ви да се възползвате от услугата SMS известяване за извършени трансакции в страната и чужбина. С нея си осигурявате допълнителна сигурност и информация за извършените, чрез картата Ви плащания.

Сигурни плащания в интернет - 3DS сигурност на карти

С участие в Програмата на Mastercard Secure Code за ползване на 3DS код за сигурни плащания в интернет се осигурява допълнителна сигурност при плащания с банкови карти, издавани от Токуда банк АД в сайтовете за електронна търговия към търговци, участващи в програмата.

Допълнително, по-високо ниво на сигурност при плащания в интернет

С цел повишаване на сигурността на плащанията с карти в интернет и в съответствие с приложимото европейско и национално законодателство, Токуда Банк АД внедри още един метод  при потвърждаване на онлайн плащанията с карти към търговци, които участват в програмите за допълнителна сигурност Mastercard Identity Check. Услугата е безплатна и е достъпна за всички притежатели на банкови карти Mastercard, издадени от Токуда Банк АД.

Кое е новото?

Потвърждаване на онлайн плащания с биометрични данни
Този метод за потвърждение може да се прилага от клиенти, притежаващи банкова карта Mastercard от Токуда Банк, за да потвърди онлайн трансакцията си, без да е необходимо да запомня и въвежда статична или динамична парола.  Всеки притежател на банкова карта Mastercard от Токуда Банк може да активира този метод за идентификация и потвърждение на онлайн плащанията посредством биометрични данни като изтегли на своето смарт устройство приложение B-Trust на Борика АД, след което да  регистрира картата си на Клиентската страница на банката, като използва линка тук: https://3ds.borica.bg/TDABK

За Ваше удобство може да ползвате „Ръководство за Регистрация на карта издадена от Токуда Банк за плащане с биометрични данни, чрез B-token на B-Trust“ за регистрация на карта за плащане в интернет с избран метод за идентификация и потвърждение на онлайн плащанията посредством биометрични данни: 

Ползването на Програмата 3DS на Mastercard Identity Check за сигурни плащания в интернет се осигурява и чрез познатия вече метод за идентификация, с въвеждане на допълнителна, статична 3D парола и еднократна динамична 3D парола, изпратена с SMS. 

Статична, постоянна парола за потвърждаване на картови плащания в интернет се доставя до Вас с писмото за ПИН код към картата Ви
Динамична еднократна парола се доставя до Вас чрез СМС по време на извършване на трансакция в интернет
Всеки път, когато плащате в интернет, плащането ще се потвърждава само чрез комбинация от двете пароли  - статична 3D парола, известна само на Вас, и еднократна динамична 3D парола, която получавате на своя мобилен номер, регистриран в Банката. Комбинацията от тези два пароли Ви осигурява висока сигурност на платежните операции, извършвани с карта в интернет.

За да промените своята статична парола, която вече знаете и ползвате, но бихте искали да промените, моля използвайте линка тук https://3ds.borica.bg/TDABK

За повече информация моля, запознайте се с ръководството за: Регистрация на статична 3DS парола за сигурни плащания с банкова карта в интернет 

Актуализация на телефонен номер за получаване на 3D паролата

За бърза и безпроблемна работа с услугата е важно да актуализирате номера, на който ще получавате SMS

Актуализацията може да се извърши:

 • в офис на банката

Как работи услугата "3D Сигурност на карти"?

Ползването на услугата "3D Сигурност на карти" не променя начина, по който сте плащали до този момент. Необходима е само още една допълнителна стъпка, която:

 • повишава безопасността на онлайн плащанията
 • дава допълнителна сигурност и контрол

При извършване на плащания в интернет:

въведете своите данни и данните на своята карта
ако онлайн търговецът, при който желаете да платите, участва в програмите за сигурни плащания в интернет, ще видите логото на картова организация Mastercard
преди да завършите плащането, ще Ви бъде изискана допълнителна автентикация в зависимост от ползвания от Вас метод 
използване на биометрични данни
или

ще бъдете попитани за Вашите статична и динамична 3D пароли
След правилното им въвеждане ще можете да платите с картата.

Онлайн банкиране


Услугата Интернет банкиране е защитена и надеждна система, достъпна по всяко време и място, на Ваше разположение 24 часа в денонощието. 

Научете повече

При открадната или загубена дебитна или кредитна карта


(02) 981 54 09
в работно време

(02) 921 52 88
телефон специално за клиентите на Токуда Банк

0700 199 10

кратък номер за мобилни телефони.: *9910 

cards@tcebank.com